Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
zaprasza do składania ofert w postępowaniu:
"MODERNIZACJA BRAM GARAŻOWYCH I SYSTEMU OGRZEWANIA W JEDNOSTCE RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 2 KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W TORUNIU ".

Dokumentacja do pobrania poniżej:

Dokumentacja

 

MT.2370.10.12.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019