Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Dostawę 1 sztuki samochodu lekkiego operacyjnego 100% elektrycznego oraz 1 sztuki samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego terenowego z napędem 4x4", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843).

Dokumentacja do pobrania poniżej:

Dokumentacja

Zapytanie przetargowe nr 1

Zapytanie przetargowe nr 2

Zapytanie przetargowe nr 3

Zapytanie przetargowe nr 4

Zapytanie przetargowe nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019