Na terenie powiatu toruńskiego nie funkcjonują Zakłady Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

 

 

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019