W dniach 12-13.04.2017 r. na terenie JRG nr 3 w Toruniu ul. Olsztyńska odbyło się szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. Instruktorami byli funkcjonariusze KM PSP Toruń z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „GPR Chełmża”, którzy przekazali wiedzę w zakresie taktyki organizacji i prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, zasady prawidłowego doboru i użycia sprzętu, zasady lokalizacji poszkodowanego i sposoby dotarcia do niego oraz zasady udzielania poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy i wsparcia psychicznego w ciasnych przestrzeniach.

W dniach 22 - 23.04.2017 r. na terenie operacyjnym KM PSP Toruń w miejscowości Zalesie Gmina Chełmża odbyły się "Pierwsze Wojewódzkie Manewry Ratownicze - Zalesie 2017". Ćwiczenia objęte były patronatem honorowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnicy "Wojewódzkich Manewrów Ratowniczych - Zalesie 2017" musieli zmierzyć się z próbą zabójstwa, urwaną ręka, porażeniem prądem, wypadkiem komunikacyjnym samochodowym i motocyklowym. Ratownicy mieli za zadanie ewakuować poparzonego z zadymionego budynku uratować topielca, a także min. pomóc osobie, która upadła z wysokości.

W dniach 07.04.2017 r. oraz 14.04.2017 r. w Zakładzie Bioetanol AEG sp. z o.o. w Chełmży przeprowadzono próbną ewakuację personelu wraz z ćwiczeniami zgrywającymi strażaków KM PSP z Torunia i Jednostek OSP Gminy Chełmża. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie mechanizmu współpracy między zespołami różnych JRG i OSP, zdobycie oraz pogłębienie wiedzy na temat zakładu Bioetanol AEG i ewentualnych zagrożeń jakie mogą napotkać strażaka. Po ćwiczeniach omówiono z pracownikami zakładu przebieg ćwiczeń, a także przekazano oczekiwania straży pożarnej, dotyczące wzajemnej współpracy podczas zdarzeń (pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń).

W dniach od 7 do 9 lutego 2017 r. oraz od 14 do 16 lutego 2017 r. w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance odbyły się szkolenia zgodne z programem w zakresie ratownictwa lodowego zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP. W szkoeniaw w sumie wzięło w nim udział 48 strażaków PSP oraz 3 ratowników WOPR. Kadrę szkoleniową na szkoleniach stanowili również strażacy KM PSP w Toruniu:st. ogn. Dobromir Czarnecki i mł. ogn. Dariusz Popławski. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łubiance, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się na wyznaczonym obszarze wodnym tj. na jeziorze Chełmżyńskim.

W dniu 18.02.2017 r. na terenie operacyjnym KM PSP w Toruniu miejscowość Zalesie jezioro Chełmżyńskie odbyły się zintegrowane ćwiczenia z ratownictwa lodowego. W ćwiczeniach brały udział zastępy PSP JRG nr 1 w Toruniu oraz JRG w Chełmży wraz z Morsami z Chełmży i Torunia. Ćwiczenia miały na celu uświadomienie mieszkańców o zagrożeniach jakie można napotkać podczas wejścia na lód. Morsy wcieliły się w statystów odgrywając kilka scenek, które zakończyły się kąpielą w lodowatej wodzie, a następnie były ratowane przy użyciu różnych przyrządów oraz metod, przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

W dniu 17.02.2017 r. na terenie operacyjnym KM PSP w Toruniu odbyły się zintegrowane ćwiczenia na obiektach symulujących katastrofę budowlaną. W ćwiczeniach poza Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą "Chełmża" brały udział Specjalistyczne Grupy Ratownictwa-Technicznego "Toruń" i "Świecie". Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie mechanizmu współpracy między Specjalistycznymi Grupami Ratowniczymi, zdobycie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu działań poszukiwawczo – ratowniczych, przećwiczenie możliwości współpracy z grupami reprezentującymi różne specjalizacje.

W dniu 26 i 27 sierpnia br. na terenie Aeroklubu Toruńskiego odbyło się szkolenie dla służb ratowniczych. Szkolenie obejmowało miedzy innymi zapoznanie ze statkami powietrznymi, rozmieszczenie materiałów pirotechnicznych, awaryjne otwieranie kabin, ewakuację pilota w razie katastrofy lotniczej.

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019