W dniu 01.07.2017 r. Komenda Miejska PSP w Toruniu oraz Starosta Toruński i Prezes Zarządu ZOSP RP w Toruniu, zorganizowali „Warsztaty Ratownicze - Wilcze Kąty 2017". Ww. warsztaty obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną, podczas której zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące w zakresie gaszenia pożarów na terenach leśnych. Ćwiczenia praktyczne zrealizowano na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice.

W dniu 8 czerwca 2017 roku w miejscowości Czarnowo odbyły się ćwiczenia zgrywające dla sił i środków z powiatu toruńskiego oraz bydgoskiego. Dotyczyły one działań przeciwpowodziowych prowadzonych na terenach zalewowych rzeki Wisły. W ćwiczeniach uczestniczyło 15 zastępów PSP z KM PSP Toruń, KM PSP Bydgoszcz oraz z OSP z powiatu toruńskiego jak i bydgoskiego.

W dniu 02.06.2017 r. około godziny 9.30 pracownicy Biblioteki Publicznej w Chełmży zauważyli dym wydobywający się z pomieszczeń archiwum na II piętrze. Wezwano straż pożarną i rozpoczęto ewakuację personelu wraz z czytelnikami. Na miejsce działań zadysponowano 3 zastępy z JRG Chełmża oraz 2 zastępy OSP.

W dniu 25.05.2017 r. w Ośrodku Wsparcia Caritas w Chełmży przeprowadzono próbną ewakuację personelu i pensjonariuszy wraz z ćwiczeniami pożarowymi strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie mechanizmu współpracy między personelem ośrodka a funkcjonariuszami straży pożarnej, zdobycie oraz pogłębienie wiedzy na temat Ośrodka i ewentualnych zagrożeń jakie mogą napotkać strażacy.

W dniach 08 – 09 maja 2017 roku oraz 11-12 maja 2017 r. funkcjonariusze „GPR Chełmża” wraz z kadrą dydaktyczną Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Toruniu przeprowadzili drugie i trzecie z cyklu szkoleń z działań poszukiwawczo–ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.

W dniach 12-13.04.2017 r. na terenie JRG nr 3 w Toruniu ul. Olsztyńska odbyło się szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. Instruktorami byli funkcjonariusze KM PSP Toruń z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „GPR Chełmża”, którzy przekazali wiedzę w zakresie taktyki organizacji i prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, zasady prawidłowego doboru i użycia sprzętu, zasady lokalizacji poszkodowanego i sposoby dotarcia do niego oraz zasady udzielania poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy i wsparcia psychicznego w ciasnych przestrzeniach.

W dniach 22 - 23.04.2017 r. na terenie operacyjnym KM PSP Toruń w miejscowości Zalesie Gmina Chełmża odbyły się "Pierwsze Wojewódzkie Manewry Ratownicze - Zalesie 2017". Ćwiczenia objęte były patronatem honorowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnicy "Wojewódzkich Manewrów Ratowniczych - Zalesie 2017" musieli zmierzyć się z próbą zabójstwa, urwaną ręka, porażeniem prądem, wypadkiem komunikacyjnym samochodowym i motocyklowym. Ratownicy mieli za zadanie ewakuować poparzonego z zadymionego budynku uratować topielca, a także min. pomóc osobie, która upadła z wysokości.

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018