08.07.2020 r. w opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku przemysłowym, na terenie dawnych zakładów "ELANA", Państwowa Straż Pożarna z KM PSP Toruń, KM PSP Włocławek oraz KP PSP Żnin prowadziła ćwiczenia. 

Wzięły w nich udział dwie grupy specjalistyczne: Ratowniczo - Techniczna Kujawy (złożona na bazie strażaków Włocławka i Źnina), Poszukiwawczo - Ratownicza (na bazie funkcjonariuszy z Chełmży) oraz strażacy z JRG 1 i JRG 3 w Toruniu.

Ćwiczenia zaczęły się o godz. 16.30. Oprócz grup specjalistycznych: SGPR Chełmża oraz SGRT Kujawy ćwiczyli strażacy z JRG nr 1 i JRG nr 3 z Torunia .

Budynek znajdujący się przy ul. Szymańskiego w Toruniu  przeznaczony do wyburzenia, został wykorzystany do wspólnych działań, w trakcie których ćwiczono m. in.:

 • rozpoznanie miejsce zdarzenia oraz jego otoczenia,
 • ocenę stanu konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem jej stabilności, naprężeń
  i zagrożeń wtórnych,
 • zabezpieczanie konstrukcji i miejsca zdarzenia w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników prowadzących działania ratownicze i dla ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,
 • wykonanie otworów rewizyjnych i lokalizację osób zaginionych przy użyciu kamery wziernikowej
 • wykonywanie dostępu do poszkodowanych poprzez wykonanie dojść i przebić,
  z zastosowaniem sprzętu ratowniczego,
 • specyfikę udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w miejscu ich odnalezienia,
 • specyfikę ewakuacji poszkodowanych z obiektów po katastrofie budowlanej,
 • doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych,
 • doskonalenie współdziałania oraz asekurację w działaniach ratowniczych specjalistycznych grup ratowniczych.
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019