W dniu 24 października 2019 r. odbyły się ćwiczenia organizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Tematyką ćwiczeń było doskonalenie zawodowe umiejętności strażaków w zakresie pompowania wody na duże odległości. Przed przystąpieniem do ćwiczeń omówienia wariantów taktycznych dokonał st. kpt. Leszek Baniecki - starszy specjalista Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu - Kierownik ćwiczeń. Podczas ćwiczeń sprawdzono wiedzę i umiejętności strażaków poprzez rozwinięcie magistrali wężowej w 3 wariantach taktycznych na maksymalną odległość 3000 m. W ćwiczeniach wzięły udział 24 zastępy Straży Pożarnej, w tym 80 strażaków z 11 powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Podczas ćwiczeń przeglądu podoodziałów dokonał Zastępca Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Herbowski wraz z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu bryg. Robertem Wiśniewskim. Manewry zostały podsumowane i omówione przez st. bryg. Marka Rusonia - Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019