16 lipca w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 odbyły się warsztaty doskonalące dla strażaków, których tematem były techniki ewakuacji poszkodowanych z pożarów wewnętrznych. Warsztaty przygotował asp. Łukasz Szrull (dowódca zastępu JRG 3) pod nadzorem i wsparciem bryg. Rafała Świechowicza (dowódca JRG 3). W wydarzeniu udział brali również zaproszeni goście: mł. bryg. Marcin Kuźmiński (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), st. kpt. Cezary Jesionek (KP PSP w Łobzie) oraz st. kpt. Leszek Baniecki (KW PSP w Toruniu). Uczestników zajęć przywitał zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Sławomir Kamiński.

Część praktyczna szkolenia została poprzedzona teoretycznym omówieniem technik ewakuacji oraz wybraniem kilku najbardziej (zdaniem uczestników warsztatów) przydatnych do wykorzystania w realnych warunkach. Najważniejsza część spotkania odbyła się w garażu JRG 3, gdzie strażacy dokładnie poznawali oraz ćwiczyli wybrane metody ewakuacji. Założenia treningu były takie, by przećwiczyć metody z wykorzystaniem sprzętu oraz takie, gdy w przypadku zagrożenia strażak przy sobie nie ma nic co może wykorzystać. Ćwiczono ewakuację zarówno osób cywilnych znajdujących się w strefie niebezpiecznej jak również zagrożonych strażaków, którzy w wyniku rozwoju sytuacji pożarowej nie są w stanie sami wydostać się ze strefy zagrożenia.

Wszystkim uczestnikom warsztatów dziękujemy za ogromne zaangażowanie.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019