17 kwietnia 2019 r. Komenda Miejska PSP w Toruniu, przy udziale Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie oraz PERN S.A, przeprowadziła ćwiczenia doskonalące w zakresie gaszenia pożarów na terenach leśnych. Ćwiczenia praktyczne zrealizowano na terenie Bazy Paliw Nr 11 zlokalizowanej w powiecie toruńskim, w miejscowości Zamek Bierzgłowski, gmina Łubianka.

Zakładane cele ćwiczeń obejmowały m.in.:

 • doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych w sile kompanii,
 • doskonalenie zasad użycia sprzętu ratowniczo – gaśniczego,
 • sprawdzenie gotowości bojowej kompanii,
 • zapoznanie ze specyfiką obszarów leśnych oraz Bazy Paliw,
 • współdziałanie jednostek PSP i OSP,
 • sprawdzenie zasad alarmowania, dysponowania i możliwości operacyjno - technicznych zastępów uczestniczących w ćwiczeniach.

Założenie obejmowało obronę zbiorników paliw płynnych zagrożonych w skutek rozwijającego się pożaru lasu. W ćwiczeniach udział brało 10 zastępów (25 strażaków) PSP, w tym Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, 16 zastępów (62 strażaków) OSP powiatu toruńskiego i wąbrzeskiego, pracownicy Bazy Paliw Nr 11 oraz w roli obserwatorów przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Toruniu. Część praktyczna została omówiona i zakończona na terenie bazy paliw w obecności uczestników ćwiczeń.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019