W dniach 25 i 26 września 2018 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie oraz PGE TORUŃ S.A. zorganizowała ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne obejmujące tematyką: "Prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych na gazociągach wysokiego ciśnienia". Ćwiczenia, które odbyły się w Toruniu, założeniem obejmowały pożar stacji nadmiarowo – upustowych należących do ww. spółki oraz znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.

Ćwiczenia miały na celu między innymi:

 • Zaznajomienie strażaków z KM PSP w Toruniu oraz KP PSP w Lipnie z zadaniami PSP podczas działań na gazociągach wysokiego ciśnienia.
 • Zapoznanie się z zasadami BHP podczas tego typu działań.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania posiadanego sprzętu ratowniczego.
 • Doskonalenie dowodzenia i koordynacji na miejscu prowadzonych działań oraz doskonalenie organizacji łączności.
 • Współudział z podmiotami zewnętrznymi w przypadku powstania podobnych zdarzeń.

W ćwiczeniach wzięło udział 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 8 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych, będących w strukturach KSRG z powiatu toruńskiego i lipnowskiego oraz przedstawiciele PGE TORUŃ S.A.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018