W dniu 31 sierpnia 2018 r. Kierownictwo oraz pracownicy Komendy Miejskiej PSP w Toruniu uczestniczyli w zorganizowanych wspólnie z Starostą Toruńskim i Prezesem Zarządu ZOSP RP w Toruniu „ II Warsztatach Ratowniczych - Wilcze Kąty 2018". Przed przystąpieniem do warsztatów, przybyłe na miejsce zastępy OSP zostały poddane inspekcji gotowości operacyjnej.

Warsztaty obejmowały część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczną poświęcono w większości sprawom operacyjnym, związanym między innymi z: dysponowaniem i udziałem zastępów OSP powiatu toruńskiego w działaniach ratowniczych, szkoleniem druhów OSP, podsumowaniem zakupów dokonanych przez jednostki OSP w kilkuletnim okresie, sprawom bieżącym.

Podczas części praktycznej, uczestniczące w warsztatach jednostki OSP powiatu toruńskiego w ilości 21 zastępów, zaprezentowały walory operacyjno – techniczne posiadanych pojazdów i sprzętu ratowniczego, pozyskanych w ostatnich 5 latach. W warsztatach udział wzięli:

 • Kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (Komendant Miejski wraz z Zastępcą),
 • Zarząd Powiatowy ZOSP RP powiatu toruńskiego,
 • Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 • Starosta Toruński wraz z Zarządem powiatu toruńskiego,
 • Wójt Gminy Czernikowo,
 • Komendanci Gminni OSP powiatu toruńskiego,
 • Naczelnicy wszystkich jednostek OSP powiatu toruńskiego,
 • Druhowie OSP powiatu toruńskiego,
 • Przedstawiciele Lasów Państwowych.

Część teoretyczna i praktyczna została omówiona i zakończona w miejscowości Wilcze Kąty, gmina Czernikowo, w obecności wszystkich uczestników warsztatów.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018