08.07.2020 r. w opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku przemysłowym, na terenie dawnych zakładów "ELANA", Państwowa Straż Pożarna z KM PSP Toruń, KM PSP Włocławek oraz KP PSP Żnin prowadziła ćwiczenia. 

Wzięły w nich udział dwie grupy specjalistyczne: Ratowniczo - Techniczna Kujawy (złożona na bazie strażaków Włocławka i Źnina), Poszukiwawczo - Ratownicza (na bazie funkcjonariuszy z Chełmży) oraz strażacy z JRG 1 i JRG 3 w Toruniu.

01.07.2020 r. w opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku przemysłowym, na terenie dawnych zakładów "ELANA", Państwowa Straż Pożarna z KM PSP Toruń i KP PSP Świecie prowadziła ćwiczenia. 

Wzięły w nich udział dwie grupy specjalistyczne: Ratowniczo - Techniczna z Torunia (złożona na bazie strażaków ze Świecia i Torunia), Poszukiwawczo - Ratownicza (na bazie funkcjonariuszy z JRG w Chełmży) oraz strażacy z JRG 2 i JRG 3 w Toruniu.

W dniu 24 października 2019 r. odbyły się ćwiczenia organizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Tematyką ćwiczeń było doskonalenie zawodowe umiejętności strażaków w zakresie pompowania wody na duże odległości.

16 lipca w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 odbyły się warsztaty doskonalące dla strażaków, których tematem były techniki ewakuacji poszkodowanych z pożarów wewnętrznych. Warsztaty przygotował asp. Łukasz Szrull (dowódca zastępu JRG 3) pod nadzorem i wsparciem bryg. Rafała Świechowicza (dowódca JRG 3). W wydarzeniu udział brali również zaproszeni goście: mł. bryg. Marcin Kuźmiński (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), st. kpt. Cezary Jesionek (KP PSP w Łobzie) oraz st. kpt. Leszek Baniecki (KW PSP w Toruniu). Uczestników zajęć przywitał zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Sławomir Kamiński.

17 kwietnia 2019 r. Komenda Miejska PSP w Toruniu, przy udziale Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie oraz PERN S.A, przeprowadziła ćwiczenia doskonalące w zakresie gaszenia pożarów na terenach leśnych. Ćwiczenia praktyczne zrealizowano na terenie Bazy Paliw Nr 11 zlokalizowanej w powiecie toruńskim, w miejscowości Zamek Bierzgłowski, gmina Łubianka.

W domu jednorodzinnym w Świętym powiat świecki została naruszona konstrukcja. Budynek w każdej chwili może się zawalić. W środku są poszkodowani. Strażacy, by dostać się do rannych musieli wyburzyć dziurę w jednej ze ścian. To scenariusz ćwiczeń, jakie odbyły się w Świętym (gm. Świecie). Ćwiczenia zaczęły się o godz. 09.00. Wzięły w nich udział dwie grupy specjalistyczne: SGPR Chełmża oraz SGRT Toruń (funkcjonująca na bazie JRG 1 Toruń i JRG Świecie) oraz SCKn z JRG nr 3.

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019