16 lipca w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 odbyły się warsztaty doskonalące dla strażaków, których tematem były techniki ewakuacji poszkodowanych z pożarów wewnętrznych. Warsztaty przygotował asp. Łukasz Szrull (dowódca zastępu JRG 3) pod nadzorem i wsparciem bryg. Rafała Świechowicza (dowódca JRG 3). W wydarzeniu udział brali również zaproszeni goście: mł. bryg. Marcin Kuźmiński (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), st. kpt. Cezary Jesionek (KP PSP w Łobzie) oraz st. kpt. Leszek Baniecki (KW PSP w Toruniu). Uczestników zajęć przywitał zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Sławomir Kamiński.

17 kwietnia 2019 r. Komenda Miejska PSP w Toruniu, przy udziale Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie oraz PERN S.A, przeprowadziła ćwiczenia doskonalące w zakresie gaszenia pożarów na terenach leśnych. Ćwiczenia praktyczne zrealizowano na terenie Bazy Paliw Nr 11 zlokalizowanej w powiecie toruńskim, w miejscowości Zamek Bierzgłowski, gmina Łubianka.

W domu jednorodzinnym w Świętym powiat świecki została naruszona konstrukcja. Budynek w każdej chwili może się zawalić. W środku są poszkodowani. Strażacy, by dostać się do rannych musieli wyburzyć dziurę w jednej ze ścian. To scenariusz ćwiczeń, jakie odbyły się w Świętym (gm. Świecie). Ćwiczenia zaczęły się o godz. 09.00. Wzięły w nich udział dwie grupy specjalistyczne: SGPR Chełmża oraz SGRT Toruń (funkcjonująca na bazie JRG 1 Toruń i JRG Świecie) oraz SCKn z JRG nr 3.

W dniach 25 i 26 września 2018 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie oraz PGE TORUŃ S.A. zorganizowała ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne obejmujące tematyką: "Prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych na gazociągach wysokiego ciśnienia". Ćwiczenia, które odbyły się w Toruniu, założeniem obejmowały pożar stacji nadmiarowo – upustowych należących do ww. spółki oraz znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Kierownictwo oraz pracownicy Komendy Miejskiej PSP w Toruniu uczestniczyli w zorganizowanych wspólnie z Starostą Toruńskim i Prezesem Zarządu ZOSP RP w Toruniu „ II Warsztatach Ratowniczych - Wilcze Kąty 2018". Przed przystąpieniem do warsztatów, przybyłe na miejsce zastępy OSP zostały poddane inspekcji gotowości operacyjnej.

W dniach 27 – 29 marca 2018 roku oraz 03-05 kwietnia 2018 r. funkcjonariusze „SGPR Chełmża” wraz z kadrą dydaktyczną Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Toruniu przeprowadzili pierwsze i drugie z tegorocznych cykli szkoleń z działań poszukiwawczo–ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018