Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu realizując zadanie Rządowego programu „Bezpieczna+” z dniem 1 marca 2017 r. otworzył salę edukacyjną „Ognik” zlokalizowaną w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 6.

W sali edukacyjnej „Ognik” realizowane będą praktyczne zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Współpraca ze szkołami oraz prowadzenie zajęć dla dzieci, podczas których będą zapoznawać się z zagrożeniami oraz zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ma kluczowe znaczenie dla jakości edukacji najmłodszych. Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

Prewencja prowadzona przez wykwalifikowanych strażaków w odpowiednio zaaranżowanej i przystosowanej sali edukacyjnej oraz dostosowanej do wieku rozwojowego uczniów formie (zabawa, ćwiczenia, prezentacja) na pewno przyczyni się do ograniczenia liczby ofiar i poszkodowanych podczas różnego rodzaju zdarzeń związanych z pożarami i miejscowymi zagrożeniami. Prezentacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętność alarmowania oraz wykorzystanie znaków ostrzegawczych i informacyjnych do celów ewakuacji z zagrożonych obiektów pozwolą nie tylko zapobiegać zagrożeniom, ale też sprawnie działać, kiedy zagrożenia już wystąpią.

Zachęcamy do udziału w zajęciach w sali edukacyjnej „Ognik”

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki.
Czas trwania zajęć to ok 90 minut.
Godziny rozpoczęcia zajęć: 8:30, 10:30, 12:30.

Uzgodnienia terminu należy dokonać telefonicznie z zastępcą dowódcy jednostki mł. bryg. Robertem Stegnickim pod numerem telefonu: (56) 639 00 01 (od poniedziałku do piątku najlepiej w godzinach porannych)

Prosimy o zapoznanie się z zapisami Regulaminu sali edukacyjnej OGNIK Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dostępnego na stronie internetowej tutejszej Komendy w zakładce OGNIK.

Regulamin sali edukacyjnej Ognik

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019