OGŁOSZENIE NR 4/2020 O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PSP W TORUNIU

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP:

  • liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór: 3
  • nazwa stanowiska służbowego: stażysta w służbie przygotowawczej(docelowo stanowisko etatowe – 1 etat: starszy ratownik, 2 etat: starszy ratownik-kierowca)
  • miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Komendzie Miejskiej PSP w Toruniu
  • rozkład czasu służby: zmianowy system pełnienia służby 24/48
  • planowany termin przyjęcia do służby: II/III kwartał 2021 r. (w zależności od przyznanych miejsc na szkolenie jednoetapowe w zawodzie strażak)

OGŁOSZENIE NR 4/2020 O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP

Załącznik nr 1 - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019