OGŁOSZENIE NR 3/2020 O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PSP W TORUNIU

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP:

  • liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór: 2
  • nazwa stanowiska służbowego: stażysta w służbie przygotowawczej(docelowo stanowisko etatowe – 1 etat: starszy ratownik, 1 etat: starszy ratownik-kierowca)
  • miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Komendzie Miejskiej PSP w Toruniu
  • rozkład czasu służby: zmianowy system pełnienia służby 24/48
  • planowany termin przyjęcia do służby: III kwartał 2020 r.

OGŁOSZENIE NR 3/2020 O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP

Załącznik 1 Zaświadczenie

Załącznik 2 OŚwiadczenie

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019