OGŁOSZENIE NR 3/2019 O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PSP W TORUNIU

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP:

  • liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór: 2
  • nazwa stanowiska służbowego: stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo stanowisko etatowe: 1 etat - starszy ratownik kierowca, 1 etat - starszy ratownik)
  • miejsce pełnienia służby:Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Komendzie Miejskiej PSP w Toruniu
  • rozkład czasu służby: zmianowy system pełnienia służby 24/48
  • planowany termin przyjęcia do służby: I kwartał 2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018