INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NR 1/2019 DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

informacja 

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018