OGŁOSZENIE NR 2 O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PSP W TORUNIU

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP:

  • liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór: 3
  • nazwa stanowiska służbowego: stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo stanowisko etatowe – starszy ratownik - kierowca)
  • miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Komendzie Miejskiej PSP w Toruniu
  • rozkład czasu służby: zmianowy system pełnienia służby 24/48
  • planowany termin przyjęcia do służby: IV kwartał 2018 r. (w zależności od terminu przyznanych miejsc na szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak)

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZAŁĄCZNIK 2 OŚWIADCZENIA

ZAŁĄCZNIK 2 OŚWIADCZENIA

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018