Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez komendanta miejskiego państwowej straży pożarnej w Toruniu sposobu podłączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 1/2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wzor umowy

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019