W dniu 17.02.2017 r. na terenie operacyjnym KM PSP w Toruniu odbyły się zintegrowane ćwiczenia na obiektach symulujących katastrofę budowlaną. W ćwiczeniach poza Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą "Chełmża" brały udział Specjalistyczne Grupy Ratownictwa-Technicznego "Toruń" i "Świecie". Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie mechanizmu współpracy między Specjalistycznymi Grupami Ratowniczymi, zdobycie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu działań poszukiwawczo – ratowniczych, przećwiczenie możliwości współpracy z grupami reprezentującymi różne specjalizacje.

W dniu 26 i 27 sierpnia br. na terenie Aeroklubu Toruńskiego odbyło się szkolenie dla służb ratowniczych. Szkolenie obejmowało miedzy innymi zapoznanie ze statkami powietrznymi, rozmieszczenie materiałów pirotechnicznych, awaryjne otwieranie kabin, ewakuację pilota w razie katastrofy lotniczej.

W dniach 22 i 23 października na terenie zakładu Donauchem w Głuchowie odbyły się ćwiczenia, w których udział brały wszystkie JRG KM PSP w Toruniu, 13 jednostek OSP KSRG powiatu toruńskiego oraz jednostki OSP z gminy Chełmża.

22 października odbył się aplikacyjna część ćwiczeń.

Dnia 03 kwietnia 2014 r. odbyły się ćwiczenia zgrywające dla JRG KM PSP w Toruniu pod nazwą ARRIVA 2014. Ćwiczenia zakładały 4 epizody:

  • wypadek masowy spowodowany nagłym hamowaniem pociągu,
  • podejrzany ładunek - prawdopodobna bomba,
  • pożar pociągu,
  • bioterroryzm (podejrzana substancja.

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018