W dniach od 7 do 9 lutego 2017 r. oraz od 14 do 16 lutego 2017 r. w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance odbyły się szkolenia zgodne z programem w zakresie ratownictwa lodowego zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP. W szkoeniaw w sumie wzięło w nim udział 48 strażaków PSP oraz 3 ratowników WOPR. Kadrę szkoleniową na szkoleniach stanowili również strażacy KM PSP w Toruniu: st. ogn. Dobromir Czarnecki i mł. ogn. Dariusz Popławski. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łubiance, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się na wyznaczonym obszarze wodnym tj. na jeziorze Chełmżyńskim.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018