W dniu 02.02.2018 r. w miejscowości Zbrachlin w wyburzanych budynkach przy budowanej trasie S5, odbyły się trzecie zgrywające ćwiczenia grup specjalistycznych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wzięły w nich udział dwie grupy specjalistyczne: Ratowniczo-Techniczna z Torunia (złożona na bazie strażaków ze Świecia i Torunia) oraz Poszukiwawczo - Ratownicza (na bazie funkcjonariuszy z Chełmży) orz kontener budowlany (z bazy JRG nr 3 w Toruniu).

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności ratowników przy katastrofach budowlanych, a w szczególności: rozpoznanie miejsce zdarzenia oraz jego otoczenia, ocenę stanu konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem jej stabilności, naprężeń i zagrożeń wtórnych, zabezpieczanie konstrukcji i miejsca zdarzenia w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników prowadzących działania ratownicze i dla ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu, wykonanie otworów rewizyjnych i lokalizację osób zaginionych przy użyciu kamery wziernikowej, wykonywanie dostępu do poszkodowanych poprzez wykonanie dojść i przebić, z zastosowaniem sprzętu ratowniczego, specyfikę udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w miejscu ich odnalezienia oraz specyfikę ewakuacji poszkodowanych z obiektów po katastrofie budowlanej.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018