W dniu 01.07.2017 r. Komenda Miejska PSP w Toruniu oraz Starosta Toruński i Prezes Zarządu ZOSP RP w Toruniu, zorganizowali „Warsztaty Ratownicze - Wilcze Kąty 2017". Ww. warsztaty obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną, podczas której zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące w zakresie gaszenia pożarów na terenach leśnych. Ćwiczenia praktyczne zrealizowano na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice. Zakładane cele ćwiczeń obejmowały m.in.:

 1. doskonalenie umiejętności dowódczych w ramach kompanii podczas koncentracji sił i środków,
 2. sprawdzenie gotowości bojowej kompanii,
 3. zapoznanie ze specyfiką obszarów leśnych,
 4. współdziałanie jednostek PSP i OSP,
 5. sprawdzenie zasad alarmowania, dysponowania i możliwości operacyjno - technicznych zastępów uczestniczących w ćwiczeniach.

Ćwiczenia doskonalące przeprowadzono w oparciu o metody i sposoby działań operacyjnych wypracowane podczas ćwiczeń aplikacyjnych w dniu 29.06.2017 r.

W ćwiczeniach udział brały 4 zastępy (14 strażaków) PSP powiatu toruńskiego, w tym Kierownictwo Komendy oraz 17 zastępów (69 strażaków) OSP powiatu toruńskiego, tj. zastępy z wszystkich jednostek OSP w KSRG oraz 4 zastępy spoza systemu.

Warsztaty w części teoretycznej obejmowały m.in.:

 • sprawy bieżące funkcjonowania OSP, w tym finansowanie jednostek z budżetu państwa, MSWiA i innych źródeł, operacyjna działalność OSP,
 • szkolenie z zakresu łączności, dysponowania i udziału jednostek OSP w działaniach ratowniczych, - przedstawienie problematyki szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
 • szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego wraz z pokazem praktycznych czynności w ramach KPP.

W tej części warsztatów udział wzięli:

 • Kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (Komendant Miejski wraz z Zastępcami),
 • Zarząd Powiatowy ZOSP RP powiatu toruńskiego,
 • Starosta Toruński wraz z Zarządem powiatu toruńskiego,
 • Wójtowie Gmin powiatu toruńskiego,
 • Komendanci Gminni OSP powiatu toruńskiego,
 • Prezesi wszystkich jednostek OSP powiatu toruńskiego,
 • Komendant Miejski Policji,
 • przedstawiciele Lasów Państwowych.

Część teoretyczna i praktyczna została omówiona i zakończona w miejscowości Wilcze Kąty, gmina Czernikowo, w obecności wszystkich uczestników warsztatów.

Ponadto zostały poruszone tematy bezpiecznego zachowania podczas wakacji w ramach akcji: "Kręci mnie bezpieczeństwo".

 • lasy01
 • lasy02
 • lasy04
 • lasy05
 • lasy06
 • lasy07
 • lasy08
 • lasy09
 • lasy10
 • lasy11
 • lasy12
 • lasy13
 • lasy14
 • lasy15
 • lasy16
 • lasy17
 • lasy18
 • lasy19

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018