W dniu 8 czerwca 2017 roku w miejscowości Czarnowo odbyły się ćwiczenia zgrywające dla sił i środków z powiatu toruńskiego oraz bydgoskiego. Dotyczyły one działań przeciwpowodziowych prowadzonych na terenach zalewowych rzeki Wisły.

Ćwiczenia składały się z czterech epizodów:

  1. ewakuacja osób z terenów odciętych przez szybki przybór wód,
  2. budowa (wzmocnienie) wałów przeciwpowodziowych,
  3. usuwanie wody z zalanych terenów metodą przetłaczania,
  4. usuwanie wody z zalanych terenów metodą przepompowywania.

W ćwiczeniach uczestniczyło 15 zastępów PSP z KM PSP Toruń, KM PSP Bydgoszcz oraz z OSP z powiatu toruńskiego jak i bydgoskiego. Dodatkowo zaangażowano pracowników Urzędu Gminy Zławieś Wielka oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z Włocławka. Rozjemcami ćwiczeń byli funkcjonariusze z KW PSP Toruń

  • 01

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018