W dniu 25.05.2017 r. w Ośrodku Wsparcia Caritas w Chełmży przeprowadzono próbną ewakuację personelu i pensjonariuszy wraz z ćwiczeniami pożarowymi strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie mechanizmu współpracy między personelem ośrodka a funkcjonariuszami straży pożarnej, zdobycie oraz pogłębienie wiedzy na temat Ośrodka i ewentualnych zagrożeń jakie mogą napotkać strażacy. Po ćwiczeniach omówiono z pracownikami i pensjonariuszami przebieg ćwiczeń, a także przekazano oczekiwania straży pożarnej, dotyczące wzajemnej współpracy podczas zdarzeń (pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń).

Tekst i zdjęcia: st.kpt. Sławomir Grudziński - JRG Chełmża

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018