Wśród awansowanych było 8 strażaków Komendy Miejskiej PSP w Toruniu:

  • Radosław Bachor – JRG Nr 1,
  • Daniel Błaszczyk – JRG 3,
  • Mirosław Buliński – JRG Nr 2,
  • Arkadiusz Derkowski – JRG Nr 1,
  • Arkadiusz Juchnowski – JRG Nr 2,
  • Patryk Pawłowski – JRG Nr 1,
  • Tomasz Sobański – JRG Nr 1,
  • Dawid Wiśniewski – JRG Nr 1.

Za bardzo dobre wyniki podczas szkolenia wyróżniony został sekc. Tomasz Sobański! Gratulujemy!

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019