Teren działań podzielono na cztery odcinki bojowe (po jednym na każdej ze stron budynku). Sukcesywnie zwiększano intensywność podawania środka gaśniczego na każdym odcinku bojowym. Zadysponowano kolejne siły i środki z powiatów terenu województwa kujawsko - pomorkiego. Wykonano otwory rewizyjne w zewnętrznych ścianach hali i wprowadzać przez nie prądy gaśnicze.

Pomimo podjętych działań intensywność pożaru była na tyle duża, że w miejscach występowania najwyższej temperatury doszło do ugięcia się konstrukcji dachu i ścian, co ograniczyło prowadzenie bezpiecznych działań wewnątrz obiektu. Dodatkowym zagrożeniem i ograniczeniem efektywności działań były wybuchy zbiorników z cieczami łatwopalnymi (oleje hydrauliczne, materiały pędne).

Równolegle do prowadzonych działań zorganizowano punkt przyjęcia sił i środków, z którego zastępy były wprowadzane do działań, w zależności od bieżących potrzeb akcji. Część przybywających zastępów stanowiła odwód taktyczny działań. Na skutek prowadzonych działań gaśniczych intensywność pożaru malała zmniejszając jednocześnie temperaturę środowiska pożaru. Po jego lokalizacji pozostały nieliczne ogniska pożaru wewnątrz hali. Przystąpiono do przewietrzania i oddymiania wnętrza obiektu, co pozwoliło prowadzić skuteczne dogaszanie.

Przybyły na miejsce zdarzenia Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, po zapoznaniu się z aktualną sytuacją pożarową zaakceptował obrany kierunek działań ratowniczo-gaśniczych.

Prowadzenie działań w obronie części biurowej pozwoliło na ewakuację mienia, jednocześnie zapobiegło przerzutowi ognia.

Po ugaszeniu pożaru w godzinach porannych dokładnie spenetrowano wszystkie pomieszczenia wykorzystując między innymi kamerę termowizyjną. Akcja zakończyła się 05.01.2015  o godzinie 9:35. W działaniach udział brało 46 zastępów straży pożarnej (163 ratowników), pogotowie energetyczne oraz policja.

 

 

 • staler_01
 • staler_02
 • staler_03
 • staler_04
 • staler_05
 • staler_06
 • staler_07
 • staler_08
 • staler_09
 • staler_10
 • staler_11
 • staler_12
 • staler_13
 • staler_14

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019