Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego w Państwie, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego. Głównym podmiotem Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i wchodzące w jej skład cztery Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze:

 • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1, ul. Legionów 70/76,
 • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2, ul. Paderewskiego 4,
 • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 3, ul. Olsztyńska 6,
 • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Chełmży, ul. Sądowa 2.

KM PSP – 15 etatów w systemie codziennym (ośmiogodzinnym), 12 etatów zmianowych w Stanowisku Kierowania oraz 6 etatów cywilnych.

JRG nr 1 – licząca 63 strażaków, w tym 61 pełniących służbę w systemie zmianowym i 2 etaty w systemie codziennym – Dowódca JRG i Zastępca Dowódcy JRG. Obszar chroniony przez tę jednostkę obejmuje prawobrzeżną część administracyjną miasta Torunia od ul. Wschodniej, ulicą Winnica do rzeki Wisły w dół jej nurtu, od płn. ograniczoną szlakiem kolejowym w kierunku Olsztyna oraz gminy Łysomice, Zławieś Wielka. Obszar powierzchni chronionej wynosi 361,0 km2.

JRG nr 2 – licząca 35 strażaków, w tym 33 pełniących służbę w systemie zmianowym i 2 etaty w systemie codziennym – Dowódca JRG i Zastępca Dowódcy JRG. Obszar chroniony przez tę jednostkę obejmuje lewobrzeżną część administracyjną miasta Torunia oraz gminę Wielka Nieszawka. Obszar powierzchni chronionej wynosi 244,5 km2.

JRG nr 3 – licząca 47 strażaków w tym 45 pełniących służbę w systemie zmianowym i 2 etaty w systemie codziennym – Dowódca JRG i Zastępca Dowódcy JRG. Obszar chroniony przez tę jednostkę obejmuje prawobrzeżną część administracyjną miasta Torunia od ul. Wschodniej-Winnica do rzeki Wisły w górę jej nurtu, szlak kolejowy w kierunku Olsztyna - płd. strona oraz gminy Lubicz, Obrowo i Czernikowo. Obszar powierzchni chronionej wynosi 468,6 km2. W jednostce tej zlokalizowana jest również mobilna baza kontenerowa będąca częścią składową Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP.

JRG w Chełmży – licząca 35 strażaków w tym 33 pełniących służbę w systemie zmianowym i 2 etaty w systemie codziennym – Dowódca JRG i Zastępca Dowódcy JRG. Obszar chroniony przez tę jednostkę obejmuje miasto Chełmża i gminy Chełmża i Łubianka. Obszar powierzchni chronionej wynosi 271,1 km2.

 Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy na terenie powiatu toruńskiego tworzy również 13 jednostek OSP z powiatu toruńskiego tj.:

 • OSP Czernikowo,
 • OSP Dobrzejewice,
 • OSP Grębocin,
 • OSP Lulkowo,
 • OSP Papowo Toruńskie,
 • OSP Łążyn,
 • OSP Łubianka,
 • OSP Młyniec,
 • OSP Osiek n/Wisłą,
 • OSP Skąpe,
 • OSP Szembekowo,
 • OSP Toporzysko,
 • OSP Złotoria.

Ponadto w powiecie toruńskim funkcjonuje 30 jednostek OSP, które nie są w systemie a posiadają samochody ratowniczo – gaśnicze i mogą być dysponowane do działań.

 DZIAŁANIA RATOWNICZO – GAŚNICZE PROWADZONE NA OBSZARZE CHRONIONYM PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ PSP W TORUNIU

Gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ
m. Chełmża 64 109 6 179
Chełmża 33 80 0 113
Czernikowo 34 43 2 79
Lubicz 71 155 9 235
Obrowo 49 164 5 218
Wielka Nieszawka 27 45 3 75
Zławieś Wielka 33 127 3 163
Łubianka 12 58 2 72
Łysomice 35 93 12 140
Powiat toruński (razem) 358 874 42 1274
m. Toruń 745 934 262 1941
KM PSP w Toruniu 1103 1808 304 3215

 ZDARZENIA W LATACH 2004 - 2014 W KM PSP W TORUNIU

Na podstawie statystyk w porównaniu z rokiem 2013 odnotowano wzrost ogólnej liczby interwencji o 19,4 % w tym:

 • wzrost ilości pożarów o 13,6 %
 • wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 17,5 %
 • wzrost ilości alarmów fałszywych o 67 %

 ILOŚĆ ZDARZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH W KM PSP W TORUNIU

 ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ W ROKU ZE WZGLĘDU NA RODZAJ

POŻARY MIASTO TORUŃ: 745
(wzrost o 20% w stosunku do 2013 r.)

Zdecydowana większość zdarzeń, bo aż 485 to pożary śmietników, traw i garaży. Kolejna grupa obiektów, w których powstawały pożary to obiekty mieszkalne – było ich 139. Pożary środków transportu w 40 przypadkach, pożary w lasach występowały 38 razy.

Najczęstsze przyczyny powstania pożarów w 2014 roku na terenie miasta Torunia

Przypuszczalna przyczyna pożaru Ilość
Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki 341
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru 94
Nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki 86
Inne przyczyny 56
Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach 34
Nieustalone 33
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych 29
Wady środków transportu 26
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 10

NAJWAŻNIEJSZE POŻARY

Pożar budynku prototypowni zakładu produkcyjnego TOWIMOR przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu

W dniu 15 marca 2014 r. o godzinie 921 doszło do wybuchu acetylenu w pomieszczeniu Prototypowni zakładu produkcyjnego TOWIMOR przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu. W wyniku wybuchu wyleciały okna z tego pomieszczenia, odrzucona została metalowa klapa przykrywająca otwór w podłodze, podniosła się betonowa płyta na drodze wokół hali (nad przebiegającymi pod ziemią przewodami z acetylenem). Poszkodowanych zostało pięciu pracowników - wszyscy zostali zabrani do szpitala. Siły i środki: 5 zastępów, 17 strażaków.

Pożar poszycia leśnego na poligonie w Toruniu

W dniu 16 lipca 2014 r. o godzinie 1346 zgłoszono informację o pożarze poszycia leśnego oraz części młodego drzewostanu (pożarem objęte już było 5 ha lasu oraz nieużytków leśnych). W momencie dojazdu sił i środków PSP jeden zastęp straży wojskowej prowadził działania gaśnicze. Z uwagi na szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, aby ograniczyć jego rozmiar podjęto decyzję, aby w pierwszej kolejności przybyłe środki skierować w obronie drzewostanu leśnego w stronę młodego lasu (południowy - zachód). W działaniach gaśniczych brały udział zastępy z naszego powiatu oraz sąsiednich, a także 100 żołnierzy. Siły i środki straży pożarnej: 15 zastępów, 47 strażaków.

Pożar budynku wielorodzinnego przy ul. gen. Józefa Chłopickiego 12 w Toruniu

W dniu 9 października 2014 r. o godzinie 259 zgłoszono informację o pożarze budynku mieszkalnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożar rozwija się w budynku wielorodzinnym 3 – kondygnacyjnym o konstrukcji ścian murowanej (cegła). Szacunkowe wymiary obiektu to 30 m długości, 15 m szerokości i 15 m wysokości, dach dwuspadowy o lekkim nachyleniu. Dym i ogień wydobywa się z okien na II piętrze. Działania polegały na podawaniu prądów gaśniczych od wewnątrz po klatce schodowej oraz zewnętrznych stanowisk z jednoczesną ewakuacją mieszkańców z płonącego budynku z wykorzystaniem drabin mechanicznych i przystawnych. W wyniku pożaru 2 osoby poniosły śmierć, 1 została poszkodowana oraz 2 strażaków odniosło obrażenia. Siły i środki straży pożarnej: 11 zastępów, 37 strażaków.

Pożar budynku magazynowego przy ul. Polna 113 w Toruni

W dniu 30 października 2014 r. o godzinie 1917 zgłoszono informację o pożarze hali magazynowej przy ul. Polnej 113 w Toruniu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożar widoczny był w środkowej części tego magazynu oraz częściowo widoczny był na dachu tego magazynu. Kierujący działaniami ratowniczymi ustalił, że magazyn ten wykonany jest z płyty dwuwarstwowej pokrytej blachą, konstrukcja dachu stalowa pokryta blachą oraz papą, pożar rozprzestrzenia się w środkowej części tego magazynu na łączeniu dwóch jego stref. Działania zastępów PSP polegały na podaniu trzech prądów wody od strony ul. Polnej - jeden prąd do wnętrza magazynu, jeden po podnośniku SHD-23 na dach magazynu, jeden w obronie. Po przybyciu dodatkowych sił i środków podano dwa prądy wody od strony placu wewnętrznego: jeden do wnętrza magazynu, drugi po podnośniku SHD-42 na dach magazynu. W części gdzie widoczny był pożar (część warsztatowa) znajdowały się trzy samochody, które usunięto na zewnątrz magazynu. W części od ulicy Polnej magazynowane były opony do aut dostawczych oraz ciężarowych na regałach - po dotarciu do nich i ugaszeniu ich, sukcesywnie wynoszono je na zewnątrz obiektu. Siły i środki straży pożarnej: 14 zastępów, 45 strażaków.

 

POŻARY POWIAT TORUŃSKI: 745
(wzrost o 2% w stosunku do 2013 r.)

Zdecydowana większość zdarzeń to pożary traw i śmietników - 183. Kolejna grupa to pożary w obiektach mieszkalnych – 66, w rolnictwie, których powstało - 47, pożary w lasach – 18, środkach transportu – 26.

Ilość prowadzonych działań związanych z likwidacją pożarów powstałych na terenie powiatu toruńskiego z rozbiciem na poszczególne gminy ze względu na rodzaj obiektu

Pożary Powiat
toruński
m. Chełmża Chełmża Czernikowo Lubicz Obrowo Wielka Nieszawka Zławieś Wielka Łubianka Łysomice
Obiekty mieszkalne 66 18 2 8 10 10 5 6 3 4
Środki transportu 26 3 0 3 5 3 2 4 2 4
Lasy (państwowe i prywatne) 18 0 0 6 4 1 2 4 0 1
Obiekty użyteczności publicznej 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Obiekty produkcyjne 11 0 2 0 0 1 2 2 0 4
Obiekty magazynowe 5 2 1 1 0 0 0 0 1 0
Uprawy, rolnictwo 47 6 14 5 4 5 2 4 1 6
Inne obiekty 183 34 14 11 48 28 14 13 5 16
RAZEM 358 64 33 34 71 49 27 33 12 35

Najczęstsze przyczyny powstania pożarów w 2014 roku na terenie powiatu toruńskiego

Przyczyna pożaru Ilość
Nieostrożność Osób Dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki 131
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru 42
Nieostrożność Osób Nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki 34
Inne przyczyny 32
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 32
Nieustalone 20
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych 20
Wady środków transportu 15
Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 9

W 2014 roku w powiecie toruńskim odnotowano 3 pożary sklasyfikowane, jako duże:

pożar budynku stolarni w Papowie Toruńskim 05.03.2014 r.

 • PSP – 2 zastępy, 5 strażaków,
 • OSP KSRG – 3 zastępy, 18 strażaków,
 • OSP inne – 4 zastępy, 16 strażaków,
 • Razem: 9 zastępów, 39 strażaków

pożar stodoły w miejscowości Jackowo 26.07.2014 r.

 • PSP – 2 zastęp y, 8 strażaków,
 • OSP KSRG – 4 zastępy, 15 strażaków,
 • OSP inne – 2 zastępy, 13 strażaków,
 • Razem: 8 zastępów, 36 strażaków

pożar stodoły w miejscowości Kuczwały 26.09.2014 r.

 • PSP – 4 zastępy, 16 strażaków,
 • OSP KSRG – 5 zastępy, 31 strażaków,
 • OSP inne – 2 zastępy, 19 strażaków.
 • Razem: 11 zastępów, 66 strażaków

 

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA MIASTO TORUŃ: 934
(wzrost o 29% w stosunku do 2013 r.)

Ograniczenie i usuwanie skutków miejscowych zagrożeń było prowadzone przede wszystkim w:

 • obiektach mieszkalnych (324),
 • obiektach użyteczności publicznej (137),
 • środkach transportu (114),
 • obiektach produkcyjnych (9).

Najczęstsze przyczyny powstania miejscowych zagrożeń w 2014 roku na terenie miasta Torunia

Przyczyna miejscowego zagrożenia Ilość
Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie 161
Huragany, silne wiatry, tornada 122
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 79
Wady środków transportu 53
Nieustalone 35
Nieumyślne działanie człowieka 33
Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe 27
Celowe działanie człowieka 27
Akcje terrorystyczne 23
Gwałtowne opady atmosferyczne 20
Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) 15
Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne 12
Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu 11
Wady konstrukcji budowlanych 8
Wady urządzeń mechanicznych 6

Ważniejsze miejscowe zagrożenia

Zatopienie samochodu osobowego w rzece Wiśle w Toruniu (udział specjalistycznej grupy wodno - nurkowej)

W dniu 11 lipca 2014 r. o godzinie 1801 otrzymano informację o osunięciu się samochodu osobowego do rzeki Wisły w Toruniu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pojazd osobowy marki Honda Civic zatopiony w rzece Wiśle. Kierowca oraz pasażer znajdowali się poza pojazdem na brzegu, pod opieką patrolu policji. Miejsce akcji zabezpieczono. Ratownicy w ubraniach niezatapialnych, weszli do rzeki i zaczepili linę wyciągarki samochodu GBA 2,5/16 z JRG 3 za koło zatopionego pojazdu i za jej pomocą wyciągnięto samochód na brzeg rzeki - likwidując zagrożenie. Podczas działań korzystano z pomocy specjalistycznej grupy wodno – nurkowej z Włocławka. Siły i środki straży pożarnej: 9 zastępów, 28 strażaków.

Wyciek gazu ze zbiornika podziemnego na stacji paliw przy ul. Grudziądzkiej 120 w Toruniu

W dniu 05 sierpnia 2014 r. o godzinie 1044 Stanowisko Kierowania otrzymało informację o intensywnym zapachu gazu na stacji benzynowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że z uszkodzonego zaworu znajdującego się na zbiorniku podziemnym na stacji paliw wydobywa się gaz. Działania straży polegały na podawaniu dwóch prądów wody bezpośrednio na miejsce wycieku oraz ustawieniu trzech kurtyn wodnych w obronie. Wyznaczono strefę bezpieczną oraz prowadzono stały monitoring stężeń w pobliżu wycieku. Pracownicy stacji wyłączyli zasilanie dystrybutorów autogazu oraz powiadomili serwis. W zbiorniku znajdowało się około 7m3. Podjęto próbę uszczelnienia wycieku, ale nie przyniosła ona pożądanego efektu, a natężenie wypływu gazu wzrastało. W związku z powiększeniem się strefy zagrożonej, około godz. 1230 podjęto decyzję o ewakuacji pracowników firm sąsiadujących ze stacją. Po przybyciu na miejsce pracownika firmy serwisowej dalej prowadzono prace zmierzające do zatrzymania wycieku gazu. Serwisant potwierdził, że dla pełnego uszczelnienia konieczne będzie przepompowanie gazu do cysterny, która podstawiona będzie przez właściciela. W celu dotarcia do zaworów zbudowano uszczelnienie z worków z piaskiem i podniesiono poziom wody w studzience z osprzętem zbiornika. Po uzyskaniu dostępu do instalacji i ustaleniu położenia uszkodzonego zaworu udało się go zamknąć. Z uwagi na dalszą nieszczelność zerwany króciec zabezpieczono kołkiem. Sprawdzono stężenie gazu w okolicznych zagłębieniach terenu oraz studzienkach kanalizacji deszczowej. Uzyskane wyniki wykazały, że zagrożenie już nie występuje. Siły i środki straży pożarnej: 8 zastępów, 22 strażaków.

Zderzenie samochodu osobowego z fotoradarem w Toruniu przy ul. Broniewskiego

W dniu 07 maja 2014 r. o godzinie 1831 otrzymano zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego. Po przybyciu na miejsce zastano sam. osobowy marki Opel Vectra, który znajdował się na prawym pasie jezdni DK-80. Pojazd uderzył w drzewo a następnie uszkodził radar Straży Miejskiej. Kierujący pojazdem znajdował się na miejscu pod nadzorem strażników miejskich, nie wymagał pomocy medycznej. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora, zakręceniu zaworu instalacji LPG i neutralizacji płynów po kolizyjnych przy użyciu sorbentu. Siły i środki straży pożarnej: 2 zastępy, 4 strażaków.

 

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA POWIAT TORUŃSKI: 874
(wzrost o 6,7 % w stosunku do roku 2013)

Ograniczenie i usuwanie skutków miejscowych zagrożeń było prowadzone przede wszystkim w:

 • obiektach mieszkalnych (263),
 • środkach transportu (26),
 • rolnictwie, uprawy (47),
 • lasach (18),
 • obiektach produkcyjnych (11).

Ilość prowadzonych interwencji przez jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP w gminach powiatu toruńskiego związane z likwidacją miejscowych zagrożeń za względu na rodzaj obiektu

Miejscowe zagrożenia Powiat
toruński
m. Chełmża Chełmża Czernikowo Lubicz Obrowo Wielka Nieszawka Zławieś Wielka Łubianka Łysomice
Obiekty mieszkalne 263 53 18 11 52 51 10 28 20 20
Obiekty użyteczności publicznej 69 3 4 1 13 13 2 16 9 8
Środki transportu 108 5 16 10 21 12 18 12 6 8
Obiekty produkcyjne 26 0 3 2 6 5 1 5 0 4
Lasy (państwowe i prywatne) 7 1 0 1 3 1 0 1 0 0
Obiekty magazynowe 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Uprawy, rolnictwo 28 1 4 6 6 6 1 2 1 1
Inne obiekty 370 43 35 12 54 76 13 63 22 52
RAZEM 874 109 80 43 155 164 45 127 58 93

Najczęstsze przyczyny powstania miejscowych zagrożeń w 2014 roku na terenie powiatu toruńskiego

Przyczyna miejscowego zagrożenia Ilość
Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie 274
Inne przyczyny 171
Huragany, silne wiatry, tornada 170
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 93
Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe 25
Gwałtowne opady atmosferyczne 23
Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne (w opisie należy podać, jakie medium) 19
Nieustalone 17
Wady środków transportu 16
Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) 11

 

ALARMY FAŁSZYWE MIASTO TORUŃ I POWIAT TORUŃSKI: 304
(wzrost o 67% w stosunku do 2013 r.)

Znaczący wzrost ilości alarmów fałszywych został spowodowany głównie dużą ilością zgłoszeń do Stanowiska Kierowania KM PSP w Toruniu z obiektów, w których został zainstalowany system transmisji alarmów z instalacji wykrywania pożarów.

 

 CZYNNOŚCI KONTROLNO – ROZPOZNAWCZE PRZEPROWADZONE PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ PSP W TORUNIU W 2014 ROKU

W 2014 r. na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przeprowadzono 274 kontrole (241 kontroli w 2013 r.). W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych skontrolowano 283 obiekty (251 obiektów w 2013 r.).

Struktura kontroli na terenie miasta Torunia (wybrane obiekty)

 • Użyteczności publicznej: 148,
 • Zamieszkania zbiorowego: 12,
 • Produkcyjne i magazynowe: 27,
 • Mieszkalne: 11,
 • Lasy: 1.

Kontrole prowadzone na terenie Torunia stanowią około 73% ogólnej liczby kontroli prowadzonych na obszarze działania tutejszej Komendy. Najwięcej kontroli realizowano w obiektach użyteczności publicznej – 75% ogólnej liczby kontroli na terenie miasta. W trakcie kontroli prowadzonych na terenie Torunia w 2014 r. stwierdzono ogółem 20 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zawarto w 13 decyzjach administracyjnych.

Największą liczbę uchybień w trakcie kontroli, realizowanych na terenie powiatu grodzkiego, stwierdzono w obiektach użyteczności publicznej tj. 80% ogólnej liczby nieprawidłowości. Najczęściej występujące nieprawidłowości w rozpatrywanych obiektach to:

 • brak wyposażenia obiektów sakralnych wpisanych na listę Generalnego Konserwatora Zabytków w system sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem do tutejszej Komendy PSP,
 • brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • brak wyposażenia w system oświetlenia awaryjnego,
 • wyposażenie obiektu w nieodpowiednie hydranty wewnętrzne,
 • nieodpowiednie zastosowanie materiałów przy wyposażeniu wnętrz.

W rozpatrywanym okresie na terenie Torunia odebrano 60 obiektów w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (inwestycje budowlane). Przykładowe z nich to:

obiekty użyteczności publicznej: Kościuszko Buisness Point, ul. Kościuszki 67 – 73, Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Mickiewicza 24 – 26, Rozbudowa Galerii Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15, Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Bema 73 – 89

mieszkalne: budynki A i B z garażem podziemnym, ul. Brzoskwiniowa, budynek z garażem podziemnym przy ul. Mohna 52 – 54, budynki D i E z garażem podziemnym przy ul. Winnica 45 – 45a,

obiekty produkcyjno – magazynowe: Zakład Recyklingu Odpadów Opakowaniowych przy ul. Płaskiej 28, Magazyn Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8, Hala wyrobów stalowych płaskich ul. Starotoruńska 7.

W 2014 r. prowadzono kontrole w wybranych obiektach na terenie miasta, jakimi były: kościoły, szkoły, budynki zamieszkania zbiorowego, obiekty dystrybucji materiałów pirotechnicznych oraz przedszkola, żłobki i kluby dziecięce. W powyższym zakresie skontrolowano 46 obiektów, zestawienie poniżej:

 • kościoły: 4
 • szkoły: 14
 • zamieszkania zbiorowego: 12
 • pirotechniczne: 3
 • przedszkola, żłobki, kluby dziecięce: 13

W Toruniu jest 120 obiektów, które są zobligowane do zamontowania systemu sygnalizacji pożarowej i połączenia tego systemu do monitoringu pożarowego Komendy Miejskiej PSP w Toruniu zgodnie z wymaganiami i wytycznymi w tym zakresie. Na chwilę obecną podłączonych jest 115 obiektów, a w ramach dostosowania się do tego wymogu na 5 obiektów nałożono decyzje administracyjne w tym zakresie. Ponadto dla 42 obiektów niezobligowanych do założenia systemu sygnalizacji pożarowej i połączenia systemem monitoringu pożarowego, tutejsza Komenda zapewnia rozpatrywany monitoring pożarowy.

Dokonano analizy obiektów, w których wymagane jest zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłoszenie sygnałów i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej a także przez operatora. W Toruniu wyposażonych w dźwiękowy system ostrzegawczy są 24 obiekty.

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych w obiektach zimowego oraz letniego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzono działania profilaktyczne w tematyce „nie dla czadu”, zachowania się na lodzie oraz odpowiedniego zaalarmowania służb ratowniczych w przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

W II kwartale roku ubiegłego wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej dokonano lustracji 67 obiektów zlokalizowanych na terenie Kompleksu Staromiejskiego, nie stwierdzając większych uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W III kwartale roku ubiegłego, przed okresem grzewczym, wysłano do zarządców Spółdzielni Mieszkaniowych informację nt. sprawności instalacji i urządzeń doprowadzających ciepło do budynków.

W IV kwartale roku ubiegłego prowadzono wspólnie ze Strażą Miejską kontrole punktów dystrybucji materiałów pirotechnicznych. W trakcie prowadzonych działań skontrolowano 3 obiekty nie stwierdzając nieprawidłowości.

W zakresie opiniowania niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej wydano 41 postanowień.

Struktura kontroli na terenie powiatu toruńskiego (wybrane obiekty)

 • Użyteczności publicznej: 26
 • Zamieszkania zbiorowego: 4
 • Produkcyjne i magazynowe: 36
 • Mieszkalne: 2
 • Gospodarstwa rolne: 2
 • Lasy: 5

Kontrole prowadzone na terenie powiatu ziemskiego (75 kontroli w obiektach, w tym 5 na terenach leśnych) stanowią około 27% ogólnej liczby kontroli realizowanych na terenie działania Komendy.

Analizując powyższy wykres wraz z danymi, w stosunku do 2013 r. ilość kontroli prowadzonych na terenie powiatu toruńskiego występuje na porównywalnym poziomie.

W tym roku, odmiennie do 2013, najwięcej kontroli zostało przeprowadzonych w obiektach zakwalifikowanych, jako produkcyjno – magazynowe, czyli 48% ogólnej liczby kontroli na terenie powiatu.

W trakcie prowadzonych kontroli na terenie powiatu ziemskiego w 2014 r. stwierdzono łącznie 7 nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które zawarto w 6 decyzjach administracyjnych.

W rozpatrywanym okresie na terenie powiatu ziemskiego odebrano 43 obiekty w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (inwestycje budowlane). Przykładowe z nich to:

 • obiekty użyteczności publicznej: Olęderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, Biblioteka Samorządowa z Izbą Muzealną w Zelgnie, Przedszkole przy ul. Nadwiślańskiej 6 w Górsku, Szkoła Muzyczna w Chełmży, Przebudowa budynku kina na funkcję handlowo – usługową w Chełmży, sala konferencyjna w Czarnowie, Pawilon budowlany w Chełmży.
 • obiekty produkcyjno – magazynowe: Hala magazynowa w Toporzysku, Warsztat samochodowy ze stacją diagnostyczną w Lubiczu, Magazyn tarcicy w Lulkowie, Hale magazynowe z budynkiem biurowo – socjalnym „Donauchem” w Głuchowie, Pracownia stolarsko – rzeźbiarska w Młyńcu.

W II kwartale, corocznie przed okresem wzmożonej palności wysyłane są do Wójtów poszczególnych Gmin informacje na temat niebezpieczeństw związanych z wypalaniem traw oraz kontrolowane są obszary leśne na terenie powiatu (Nadleśnictwa: Toruń, Cierpiszewo, Gniewkowo, Dobrzejewice, Golub – Dobrzyń). Głównymi elementami kontroli są: stan dróg przeciwpożarowych, stan pasów przeciwpożarowych oraz zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Na terenie powiatu toruńskiego jest 9 obiektów, które są zobligowane do zamontowania systemu sygnalizacji pożarowej i połączenia tego systemu do monitoringu pożarowego Komendy Miejskiej PSP w Toruniu zgodnie z wymaganiami i wytycznymi w tym zakresie. Na chwilę obecną podłączonych jest 7 obiektów, a w ramach dostosowania się do tego wymogu na 2 obiekty nałożono decyzje administracyjne w tym zakresie. Ponadto dla 3 obiektów niezobligowanych do założenia systemu sygnalizacji pożarowej i połączenia systemem monitoringu pożarowego, tutejsza Komenda zapewnia rozpatrywany monitoring pożarowy.

Dokonano analizy obiektów, w których wymagane jest zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłoszenie sygnałów i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej a także przez operatora. Na terenie powiatu toruńskiego jest 1 obiekt wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy.

W roku ubiegłym na terenie powiatu wydano 8 opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. W głównej mierze opinie te dotyczyły możliwości organizacji punktów przedszkolnych, a także wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach.

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych w obiektach zimowego oraz letniego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzono działania profilaktyczne w tematyce „nie dla czadu”, odpowiedniego i bezpiecznego zachowania się na lodzie oraz stosownego zaalarmowania służb ratowniczych w przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019