Zgodnie z tradycją w dniu 8 września br. na terenie Twierdzy Toruń Fort IV miało miejsce spotkanie toruńskich emerytów i rencistów pożarnictwa. W spotkaniu, oprócz ponad 100 emerytowanych strażaków uczestniczyli: Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Tomasz Leszczyński, Komendant Miejski PSP - st. bryg. Kazimierz Stafiej i jego zastępcy oraz naczelnicy wydziałów Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, których obecność umożliwiła wymianę poglądów i refleksji na temat zachodzących zmian. Całe spotkanie odbyło się w miłej rodzinnie strażackiej atmosferze.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

 

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018