W dniu 27 lutego 2020 r. podczas uroczystej zmiany służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 bryg. Robert Wiśniewski Komendant Miejski PSP
w Toruniu wraz z Zastępcą oraz całą kadrą kierowniczą i dowódczą podziękował za pełnioną służbę st. bryg. Sławomirowi Paluszyńskiemu – dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

W sposób szczególny bryg. Robert Wiśniewski podziękował, za lata wytężonej pracy, podejmowanie niekiedy trudnych wyzwań, jakie stawiała na swojej drodze służba oraz osobiste zaangażowanie.

Bryg. Robert Wiśniewski Komendant Miejski PSP w Toruniu przyjął ślubowanie strażaków str. Łukasza Izydorskiego  i str. Bartosza Gęsickiego oraz wręczył decyzję mianowania w służbie przygotowawczej str. Łukaszowi Kowalskiemu, który z dniem 1 marca br. będzie pełnił służbę w JRG Chełmża.

Ponadto wręczone zostały decyzje zwiększające dodatki służbowe dla mł. ogn. Karola Bonieckiego oraz st. str. Kamila Malca.

 

  • 20200227_080246
  • 20200227_080320
  • 20200227_080352
  • 20200227_080411
  • 20200227_080437
  • 20200227_080640
  • 20200227_080846
  • 20200227_081233
  • 20200227_081255
  • 20200227_081348

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019