31 stycznia 2020 r. podczas uroczystej zmiany służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 bryg. Robert Wiśniewski Komendant Miejski PSP w Toruniu, wraz z Zastępcą oraz całą kadrą kierowniczą i dowódczą podziękował za pełnioną służbę st. bryg. Sławomirowi Kamińskiemu – dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu – odwołanemu ze stanowiska z dniem 31 stycznia 2020 r. w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

Akt powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu, z dniem 1 lutego 2020 r. wręczono st. kpt. Sławomirowi Grudzińskiemu, dotychczasowemu Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Toruniu.

Akt mianowania na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Toruniu, z dniem 1 lutego 2020 r. otrzymał bryg. Cezary Maćczak, pełniący dotychczas służbę na stanowisku Starszego specjalisty w Wydziale Operacyjnym KW PSP w Toruniu.  

Z dniem 31 stycznia 2020 r. zwolniony ze służby w PSP został również st. ogn. Jarosław Raniszewski – Starszy operator sprzętu specjalnego.

Korzystając z okazji bryg. Robert Wiśniewski Komendant Miejski PSP w Toruniu wręczył decyzję o mianowaniu na stanowisko służbowe z dniem 1 lutego 2020 r.:

 • starszy ratownik-kierowca:
  • sekc. Sławomirowi Stankiewiczowi - pełniącemu dotychczas służbę w KM PSP w Bydgoszczy
 • stażysta
  • str. Łukaszowi Izydorskiemu,
  • str. Bartoszowi Gęsickiemu. 
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 13a
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019