29 stycznia 2020 r. podczas uroczystej zmiany służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 bryg. Robert Wiśniewski Komendant Miejski PSP w Toruniu, wraz z Zastępcami, podziękował za pełnioną służbę asp. sztab. Dariuszowi Kotarskiemu – Dowódcy zmiany, który z dniem 31 stycznia 2020 r. przejdzie na zaopatrzenie emerytalne.

Wspaniałego strażaka pożegnali także pozostali Dowódcy JRG.

Nowym Dowódcą zmiany zgodnie z Decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu zostanie mianowany z dniem 1 lutego 2020 r. mł. kpt. inż. Krystian Kociński.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019