30 stycznia br. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak wręczył dokumenty kadrowe funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, odpowiednio:

– st. bryg. Sławomirowi Kamińskiemu, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu – odwołanie ze stanowiska oraz decyzję o zwolnieniu ze służby z dniem 31 stycznia 2020 r.

– st. kpt. Sławomirowi Grudzińskiemu, dotychczasowemu Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Toruniu – akt powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu, z dniem 1 lutego 2020 r.

– bryg. Cezaremu Maćczakowi, pełniącemu dotychczas służbę na stanowisku Starszego specjalisty w Wydziale Operacyjnym KW PSP w Toruniu – akt mianowania na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Toruniu, z dniem 1 lutego 2020 r.

Spotkanie odbyło się w gronie Zastępców Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomira Herbowskiego, bryg. Jacka Kaczmarka oraz Naczelnika Wydziału Kadr mł. bryg. Ewy Raciniewskiej, a także także Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu bryg. Roberta Wiśniewskiego. Uroczysta zbiórka, związana ze zmianami kadrowymi w jednostce, odbędzie się z udziałem załogi, 31 stycznia br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Toruniu.

 

Źródło: KW PSP w Toruniu

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019