W dniu 28 stycznia 2020 roku odbyła się odprawa poświęcona działalności Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu toruńskiego w 2019 roku i planowanym przedsięwzięciom w roku bieżącym.

Główne bloki tematyczne odprawy obejmowały między innymi:

 • podsumowanie działalności jednostek OSP powiatu toruńskiego za 2019 rok,
 • podsumowanie cyklu szkoleniowego za 2019 r., planowane kursy w 2020 roku,
 • sprawy bieżące ZOSP RP,
 • podsumowanie inspekcji gotowości operacyjno - technicznej jednostek OSP powiatu toruńskiego, przeprowadzonych w 2019 roku,
 • podsumowanie dotacji, przyznanych jednostkom OSP w 2019 roku,
 • podsumowanie z modernizacji systemu łączności i alarmowania w KM PSP
  w Toruniu.
 • otwarta dyskusja.

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowal, przedstawiciele Urzędów Gmin oraz Komendanci Gminni Jednostek OSP powiatu toruńskiego. Spotkanie zostało rozpoczęte przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu bryg. Roberta Wiśniewskiego.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019