14 stycznia 2020 r. podczas zmiany służby bryg. Robert Wiśniewski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wręczył nagrodę pieniężną, przyznaną przez bryg. mgr Andrzeja Bartkowiaka Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej asp. sztab. Sławomirowi Kołtunowi – Dowódcy sekcji.

Gratulujemy !!!

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019