Dnia 20 grudnia 2019 roku odbyła się uroczysta Wigilia strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Wydarzenie uświetniła obecność Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusza Halaka wraz z Zastępcą bryg. Jackiem Kaczmarkiem.

Ponadto w uroczystości uczestniczyli znamienici goście m. in.: Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski, Zastępca Prezydenta Pan Zbigniew Rasielewski, Starosta Powiatu Toruńskiego Pan Marek Olszewski, Wicestarosta Pan Michał Ramlau, Komendant Miejski Policji w Toruniu inspektor Maciej Lewandowski, Pan Kazimierz Stafiej oraz Pan Lech Młodziankiewicz – byli Komendanci Miejscy Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

W trakcie uroczystości, Pan Zbigniew Jakubczak – Dyrektor Rynku Biznesowego firmy DGT przedstawił nowopowstały system łączności na potrzeby tutejszej Komendy.

Następnie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, bryg. Robert Wiśniewski podziękował fundatorom tj. Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, Prezydentowi Miasta Torunia, Staroście Toruńskiemu oraz Przewodniczącym Rad Miasta i Powiatu, za wsparcie przy realizacji projektu.

Po przemówieniach i życzeniach zaproszonych gości, odśpiewano kolędę. Opłatek, którym podzielili się uczestnicy uroczystości, poświęcił Kapelan Kujawsko – Pomorskich strażaków ks. Kanonik Mariusz Stasiak.

Fot. Lech Kamiński

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019