10 grudnia 2019 r. podczas odprawy służbowej, Kierownictwa Komendy Miejksiej PSP w Toruniu z Naczelnikami Wydziałów i Dowódcami JRG, bryg. Robert Wiśniewski – Komendant Miejski PSP wręczył: decyzję o mianowaniu na stałe dla st. str. Damiana Sempołowicza – Młodszaego ratownika-kierowcy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 oraz informację o przynaniu nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy i służby dla asp. sztab. Dariusza Kotarskiego Dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w szeregach Państwowej Straży Pożarnej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019