4 listopada 2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu podczas uroczystej odprawy służbowej z Naczelnikami Wydziałów, Dowódcami JRG i ich Zastępcami, Dowódcami zmian służbowych i ich Zastępcami, Komendant Miejski bryg. mgr inż. Robert Wiśniewski wraz z Zastępcą st. bryg. mgr inż. Sławomirem Paluszyńskim przyjął ślubowanie od str. Edyty Bretes Stażysty w Wydziale Kontrolno–Rozpoznawczym oraz wręczył akt mianowania mł. ogn. Marcinowi Siemińskiemu na stanowisko Starszy Ratownik-Kierowca w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 pełniącemu służbę dotychczas w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w szeregach Państwowej Straży Pożarnej!

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019