15 października 2019 r., w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, podczas odprawy służbowej z naczelnikami wydziałów i dowódcami JRG oraz ich zastępcami, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu bryg. Robert Wiśniewski wręczył kpt. Arkadiuszowi Gębce decyzję, na mocy której od dnia 1 listopada 2019 r. obejmie stanowisko służbowe Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, natomiast mł. bryg. Wojciech Laurentowski otrzymał decyzję mianującą Go do dalszego pełnienia służby na stanowisku Zastępca Dowódcy JRG w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w szeregach Państwowej Straży Pożarnej!

  • 1
  • 2
  • 3

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019