24 kwietnia w KM PSP Toruń wprowadzono do podziału bojowego nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego. Samochód jest jednym z 68 pojazdów, które trafią do jednostek PSP z terenu całego kraju. Przetarg na zakup pojazdów przeprowadziła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie i był on częścią projektu współfinansowanego z funduszy europejskich „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV". Wykonawcą pojazdu jest firma MOTO-TRUCK Sp.z o.o z siedzibą w Kielcach.

Do KM PSP w Toruniu trafił jeden pojazd, którego użytkownikiem będzie JRG Chełmża. Samochód zabudowany jest na podwoziu MAN TGM 13.290 4x4, napędzanym silnikiem o mocy 213 kW, spełniającym normę czystości spalin Euro 6. Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 2900 dm3, autopompę o wydajności 2965 dm3/min. przy ciśnieniu 8 bar oraz 473 dm3/min. przy ciśnieniu 40 bar. Pojazd wyposażono w 60 m linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy i wyciągarkę elektryczną. Dodatkowo pojazd wyposażono w system piany sprężonej produkcji Moto-Truck, umożliwiający podawanie piany sprężonej przez nasadę W52. Pojazd dostarczono w całkowitym ukompletowaniu zgodnie z wytycznymi standaryzacji pojazdów w jednostkach PSP, powiększonym o rozbudowany zestaw narzędzi do ratownictwa drogowego.

Wartość jednostkowa pojazdu wynosi 1 075 020,00 zł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018