W latach 2015-2016 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zrealizowała inwestycję sfinansowaną w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która dotyczyła II konkursu programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych".

Przedmiotem inwestycji była „Termomodernizacja obiektów budowlanych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu” zrealizowana w dwóch etapach:

I etap termomodernizacji obiektów budowlanych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, znajdujących się w trzech lokalizacjach:

 1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76.
 2. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3, 87-100 Toruń, ul. Olsztyńska 6.
 3. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Chełmży, 87-140 Chełmża, ul. Sądowa 2.

Realizacja zadania obejmowała następujący zakres prac:

 1. docieplenie ścian zewnętrznych budynków,
 2. docieplenie stropodachów budynków,
 3. wymiana okien zewnętrznych,
 4. przymurowanie otworów okiennych,
 5. wymiana drzwi zewnętrznych,
 6. wymiana bram garażowych,
 7. modernizacja systemu C.O.

II etap termomodernizacji obiektów budowlanych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Montaż alternatywnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, pompy cieplne) z modernizacją oświetlenia w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 przy ul. Olsztyńskiej 6 w Toruniu, w następującym zakresie:

 1. montaż instalacji fotowoltaicznej z baterią akumulatorów,
 2. montaż pomp ciepła typu powietrze-woda, zasilanych energią elektryczną,
 3. modernizacja instalacji oświetleniowej – montaż systemu oświetlenia led.

Wartość zrealizowanych robót budowlanych: 2 708 682,00 zł.

Poniżej przedstawiamy poglądowe fotografie wykonane po zrealizowaniu robót termomodernizacyjnych:

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

STATYSTYKA 2019

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2019