9 maja 2018 r. w Chełmży odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Strażaka 2018”. Impreza była połączona z obchodami 150-lecia istnienia Chełmżyńskiej Straży Pożarnej. W tym dniu na ulicach Chełmży: jeździły strażackie samochody, grała orkiestra dęta Ochotniczych Straży Pożarnych, a na Rynku były zapewnione atrakcje dla dzieci: dziecięcy tor przeszkód Mini TFA oraz stoisko gier i zabaw obsługiwane przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice Konkatedralnej Świętej Trójcy w Chełmży koncelebrowaną przez strażackiego kapelana ks. Mariusza Stasiaka i proboszcza ks. kanonika Krzysztofa Badowskiego. Część oficjalna odbyła się w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury.

Na nasze święto przybyło liczne grono zaproszonych gości m.in. Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego; Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Prezydent Miasta Torunia; Starosta Toruński; przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego; Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej sąsiadujący z naszym powiatem; a także szefowie służb mundurowych; przedstawicie Lasów Państwowych; władze gmin powiatu toruńskiego; przedstawiciele duchowieństwa; liczne grono prezesów, właścicieli, dyrektorów i zarządców firm współpracujących, na co dzień z toruńską Strażą Pożarną; emerytowani strażacy.

Toruńscy strażacy otrzymali liczne życzenia i podziękowania za profesjonalizm, odwagę w działaniach oraz codzienne oddanie. Wielu funkcjonariuszy zostało odznaczonych medalami oraz wręczane były awanse na wyższe stopnie służbowe oraz inne wyróżnienia. Na wniosek Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymały również instytucje: Złoty Medal otrzymał: Urząd Miasta Torunia i Urząd Miasta Chełmży; Srebrny Medal wręczono dla: Starostwa Powiatowego w Toruniu; Komendy Miejskiej Policji w Toruniu; Straży Miejskiej w Toruniu; Urzędu Gminy Chełmża; Nadleśnictwa Dobrzejewice.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Kazimierz Stafiej otrzymał dwa czeki finansowe:

 • na kwotę 400.000,00 zł od Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu umundurowania specjalistycznego dla strażaków,
 • na kwotę 80.000,00 zł od Starosty Powiatu Toruńskiego Pana Mirosława Graczyka z przeznaczeniem na zakup obuwia specjalistycznego dla strażaków.

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018