W dniu 09.02.2018 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w Chełmży przeprowadzili pogadankę z uczniami Szkoły Podstawowej w Kończewicach. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo dzieci podczas ferii zimowych. W tym celu omówiono zagrożenia jakie mogą spotkać dzieci podczas zimowego wypoczynku, sposoby zachowania się w trudnych sytuacjach w tym na akwenach wodnych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

  • 01
  • 02
  • 03

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018