Dnia 29 grudnia 2017 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Komendant Miejski st. bryg. Kazimierz Stafiej wręczył nagrodę pieniężną:

  • mł. bryg. Michałowi Śniegowskiemu – Dowódcy JRG przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych,
  • mł. bryg. Robertowi Stegnickiemu – Zastępcy Dowódcy JRG przyznaną przez Komendanta Głównego PSP za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz wkład pracy w zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu prewencji społecznej w sali edukacyjnej przeciwpożarowej.

  • 01
  • 02

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017