Jesteśmy dumni, że to właśnie sala edukacyjna Ognik zlokalizowana w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Toruniu stała się okładką strażackiego kalendarza na 2018 r. Na zdjęciu głównym są dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej Nr 31 w Toruniu oraz strażak prowadzący zajęcia szkoleniowe asp. Krzysztof Szychulski – Dowódca zastępu.

Kalendarze otrzymają Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów powiatu toruńskiego. Jednocześnie informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2018 rok. Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, oraz pogłębiania wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Karty zgłoszeniowe do konkursu i regulaminy znajdują się na stronie Komendy Głównej PSP pod adresem:

KONKURS KALENDARZOWY 2018

STATYSTYKA 2017

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2017