Dnia 03 listopada 2017 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Zastępca Komendanta Miejskiego st. bryg. Sławomir Kamiński, w obecności Zastępcy Dowódcy JRG mł. bryg. Roberta Stegnickiego i Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł. asp. Karoliny Rutkowskiej podczas zmiany służby, wręczył nagrodę pieniężną st. asp. Wojciechowi Tomaszewskiemu - Zastępcy Dowódcy Zmiany przyznaną przez Komendanta Głównego PSP za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

 

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018