W dniu 28 września 2017 r. na terenie miasta Torunia odbył się marsz profilaktyczno – edukacyjny pn. „Żyjmy z pasją”, połączony z happeningiem i prezentacją alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Organizatorem akcji była Szkoła Podstawowa nr 8 i Urząd Miasta Torunia. Impreza była skierowana do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a jej celem było promowanie zdrowego stylu życia, które jest wolne od przemocy i uzależnień. Jednym z punktów informacyjnych podczas imprezy było stoisko Komendy Miejskiej PSP w Toruniu nt. zawodu strażaka oraz możliwości kształcenia się w zawodzie. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z wyposażeniem samochodu strażackiego. Impreza została zakończona Konferencją Dobrych Praktyk podczas której bryg. Andrzej Seroczyński wygłosił prelekcję z zakresu kampanii prowadzonej przez MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo".

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018