W ramach ogólnopolskiej kampanii “Kręci mnie bezpieczeństwo” organizowanej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, strażacy Komendy Miejskiej PSP w Toruniu aktywnie uczestniczą w spotkaniach: z mieszkańcami gmin, w szkołach, na pokazach, festynach i innych imprezach na których rozpowszechniają zagadnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa. Funkcjonariusze chętnie przyjmują również dzieci ze szkół i przedszkoli na wycieczki po strażnicy jednostki ratowniczo – gaśniczej. Ponadto kwestie związne z bezpieczeństwem w domu, szkole, na wycieczkach i piknikach, podczas wypoczynku w górach i nad wodą poruszane są na zajęciach ognikowych, które sukcesywnie realizowane są w sali edukacyjnej Ognik zlokalizowanej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Toruniu przy ul. Osztyńskiej.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018