Komendant Miejski PSP poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy inspektor ds. ewidencji środków trwałych

Liczba lub wymiar etatu: 7/8

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
ADRES URZĘDU: Toruń ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, ul. Legionów 70/76. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: brak windy, podjazdów, dostosowanych toalet. Praca z zastosowaniem komputera i typowych urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką środkami trwałymi KM PSP w Toruniu, prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką środkami trwałymi niskiej wartości oraz wyposażenia KM PSP w Toruniu, prowadzenie ewidencji tych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych KM PSP w Toruniu;
 • naliczanie amortyzacji i umorzeń środków trwałych;
 • sporządzanie sprawozdań i zestawień środków trwałych i przedmiotów niskocennych;
 • prowadzenie wydatków strukturalnych;
 • prowadzenie gospodarki kasowej KM PSP w Toruniu;
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • prowadzenie korespondencji Sekcji Finansów tj. rejestr rachunków i faktur.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
 • Umiejętność obsługi komputera i podstawowych systemów informatycznych
 • Znajomość przepisów związanych z gospodarowaniem składnikami majątkowymi i ich ewidencją oraz znajomość gospodarki kasowej w jednostkach budżetowych

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie o kierunku ekonomia, finanse lub administracja publiczna
 • Staż pracy: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny (z podaniem adresu e-mail i numeru telefonu)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05 maja 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: SEKRETARIAT Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ul. Legionów 70/76 z dopiskiem "Oferta zatrudnienia – starszy inspektor ds. ewidencji środków trwałych"

Inne informacje:

 • Oferty złożone po terminie, niekompletne oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o terminie oraz miejscu przeprowadzania kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie wysłana na podany adres e-mail.
 • Oferty odrzucone będą przechowywane w komórce kadrowej Komendy Miejskiej PSP w Toruniu przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Proponowane wynagrodzenie: około 1.750,00 zł brutto.

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018

KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:

 • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
 • wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
 • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco. 

Dane kontaktowe:

 • sekretariat/fax 56 611 92 00 / 56 611 92 12
 • e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.