W dniach 7 i 8 marca 2017 r. odbył się kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci z poniższymi numerami identyfikacyjnymi uzyskali pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

3
11
37
38
81
105
115

 

Po weryfikacji punktów uzyskanych w poszczególnych etapach postępowania została ustalona następująca kolejność kierowania kandydatów na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

  1. kandydat z numerem identyfikacyjnym 81,
  2. kandydat z numerem identyfikacyjnym 11,
  3. kandydat z numerem identyfikacyjnym 115,
  4. kandydat z numerem identyfikacyjnym 38,
  5. kandydat z numerem identyfikacyjnym 105,
  6. kandydat z numerem identyfikacyjnym 3,
  7. kandydat z numerem identyfikacyjnym 37.

W związku z powyższym pięć pierwszych osób proszone jest o stawienie się w dniu 14 marca 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, ul. Legionów 70/76.

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018